FLAUTA LADIES

06 lutego 2021

"Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr  3253/21/VIII/S  z dnia 26 stycznia 2021 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży ” oraz „Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w Gdyni” w 2021 roku."

 

 

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Flauta ponownie znalazło się w gronie dofinansowanych organizacji i otrzymało dotację z UM Gdynia na sekcję Flauta Ladies w wysokości
10 000 zł na rok 2021.

 

Dziękujemy miastu za wsparcie! 

Przyznano dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 roku w Gdyni.