Informacje

Wpłat wpisowego oraz składek należy dokonywać wyłącznie przelewem

na konto bankowe KSS FLAUTA Gdynia:

 

BANK PEKAO nr:  76 1240 1239 1111 0010 8932 2399

 

w tytule: „imię i nazwisko dziecka / Flauta Ladies / miesiąc / rok

 

Dane Klubu:

 

STOWARZYSZENIE FLAUTA

ul. Kazimierza Górskiego 10, Gdynia

NIP 586 234 32 90

STRONA FINANSOWA

FLAUTA LADIES