FLAUTA LADIES


11

wykwalifikowanych

trenerek i trenerów

8

boisk i hal

3

kategorie

wiekowe

O NAS

W szerokim zakresie statutowa działalność STOWARZYSZENIA FLAUTA   to   m.in.   sportowa   oraz   społeczna  edukacja dzieci   
i młodzieży,  promocja  wolontariatu,  organizacja  wydarzeń
o charakterze sportowym i rekreacyjnym, działalność prospołeczna   na   rzecz   środowisk   lokalnych,   tworzenie
i prowadzenie projektów charytatywnych oraz współpraca międzysektorowa.
 
Zespół Stowarzyszenia FLAUTA tworzą dynamiczni w działaniu szkoleniowcy - pedagodzy, trenerzy oraz manager’owie, posiadający   doświadczenie   oraz   wysokie   kompetencje
w zakresie edukacji oraz sportu, szczególnie w dyscyplinie piłki nożnej.

FLAUTA LADIES to przyjazny rodzinom projekt, który zapewnia harmonijny rozwój dziewcząt poprzez regularne uprawianie piłki nożnej oraz sportu w ogóle.

 

Latem i zimą każdego roku organizujemy obozy sportowe, prowadzimy warsztaty  edukacyjne   dla   naszych   podopiecznych   oraz   ich   rodziców a  także  organizujemy  wydarzenia   integracyjne  i sportowo - rekreacyjne.

 

Jesteśmy ponadto partnerem klas sportowych w SP 35 w Gdyni Witominie oraz SP 44 w Gdyni Obłużu, na poziomie I, II i III SP.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra sportowo  - pedagogiczna oraz realizowane standardy ochrony dzieci, dają gwarancję  skutecznej  i bezpiecznej edukacji   dziewcząt  poprzez  ich udział w treningach,  turniejach piłkarskich, obozach oraz wydarzeniach sprawnościowych i integrujących.

 

Dołączcie do nas!