FLAUTA LADIES

23 września 2022

We czwartek 22 09 2022 r. już oficjalnie na sportowo zainaugurowała swoje działanie sportowa klasa "1C" o profilu piłki nożnej w Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni Obłużu, która powstała dzięki życzliwości zarządu miasta Gdynia, na mocy umowy z Partnerami Sportowymi tj. Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA oraz naszym Klubem - Stowarzyszenie Flauta Gdynia.

 

Klasa liczy 25 uczniów - sportowców, którzy przeszli testy sprawnościowe już wiosną bieżącego roku.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli klubów Flauta Gdynia Ladies, Stowarzyszenie Inicjatywa ARKAoraz Dyrektora szkoły pana Andrzeja Bodnara z rodzicami małych sportowców zaprezentowano sztab dydaktyczny, który będzie realizował rozszerzony program wychowania fizycznego w tej wyjątkowej klasie pierwszej SP oraz główne założenia działania tej i innych klas sportowych w Gdyni. W tym samym czasie uczniowie, których wychowawcą jest pani Natalia Kwella, pod opieką naszych klubowych trenerów, w szkolnej sportowej hali zapoznawali się z podstawami techniki piłkarskiej oraz świetnie bawili się podczas ćwiczeń, zabaw i mini gier.

 

 

Przypomnieć wypada, iż podczas tegorocznej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 właśnie w SP 44 na Obłużu pan Marek Łucyk - wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, oraz Tomasz Bobryk - Dyrektor SI ARKA oraz jednocześnie Prezes KSS FLAUTA, podkreślali rolę sportu w życiu każdego człowieka z przesłaniem i życzeniami aby dzieci ze sportu czerpały nie tylko radość ale by dzięki takim inicjatywom jak tworzenie klas sportowych oraz poprzez rozwój sportowej infrastruktury w naszym mieście, zdobywali właściwe kompetencje do udziału w procesach szkoleniowych w gdyńskich klubach sportowych oraz aby aktywność fizyczna przyniosła im zdrowie i poczucie pasji na całe życie.

Klasa powstała dzięki życzliwości i na mocy umowy obu klubów z Zarządem miasta Gdyni. W kolejnych latach przewidywany jest rozwój tego projektu i tworzenie nowych oddziałów sportowych w innych szkołach Gdyni.

Mamy pierwszą w historii klubu klasę sportową!