FLAUTA LADIES

06 marca 2023

Miasto Gdynia wspiera Flautę!

 

Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się wśród Klubów wspieranych dofinansowaniem przez MIASTO GDYNIA na szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r."2,3 mln złotych przyznał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2023 roku. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 83 wniosków, wśród których 72 otrzymało dofinansowanie.

 

O wysokości dofinansowania decydowały przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty (w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

– Mamy nadzieję, że wspieranie sportowego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gdyni zaprocentuje nie tylko znakomitymi wynikami osiąganymi przez naszych reprezentantów, ale również zdrowszym i bardziej świadomym społeczeństwem w przyszłości – mówi Rafał Klajnert, sekretarz Gdyni i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

 

"Liderami w wysokości przyznanych środków finansowych są dyscypliny: piłka nożna, żeglarstwo, koszykówka, judo, pływanie, lekkoatletyka i gimnastyka artystyczna.

Dofinansowanie na bieżący rok otrzymaliśmy w kwocie 16 000,00 zł na sportowe szkolenie dziewcząt oraz 2 000,00 zł na wsparcie organizacji turnieju FLAUTA GDYNIA OPEN CUP 2023.Jeszcze raz dziękujemy!

Dziękujemy Miastu Gdynia!